REGULAMIN

Zasady związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem w ośrodku GIVEROLA RESORT

GIVEROLA RESORT jest instytucją ukierunkowaną na sportowców i aktywny wypoczynek, w której od wielu lat panują jasno określone zasady.

Dostosowanie się do tych zasad, jest gwarantem zarówno udanego obozu dla wszystkich jego uczestników, jak i udanego pobytu innych gości zakwaterowanych w ośrodku, w czasie trwania obozu.

1. Na terenie ośrodka GIVEROLA RESORT przebywać mogą wyłącznie osoby zakwaterowane. Wstęp na ośrodek jest dla osób postronnych płatny.

2. W obrębie apartamentów ze względu na dużą ilość sportowców, dla których bardzo ważny jest odpoczynek, od godziny 22:00 przestrzegana jest cisza nocna. Zasada ta nie obejmuje budynku głównego.

3. Rowery i sprzęt sportowy przechowywać można wyłącznie w dostosowanym do tego garażu, który znajduje się bezpośrednio pod budynkiem głównym ośrodka. Wprowadzenie rowerów do budynku głównego, apartamentów lub jakiejkolwiek innej części hotelu jest kategorycznie zabronione.

4. Wynoszenie jak i wnoszenie jedzenia oraz napojów z i do restauracji i innych miejsc, w których ośrodek oferuje napoje i jedzenie jest całkowicie zabronione.

5. W restauracji obowiązuje pełny i czysty ubiór. W czasie kolacji zabronione są stroje plażowe i krótkie stroje sportowe.

6. Goście GIVEROLA RESORT są finansowo odpowiedzialni za ewentualne szkody wyrządzone na terenie ośrodka.

7. Opłaty za pobyt i uregulowania rachunku pokojowego dokonać należy w recepcji, najpóźniej jeden dzień przed wyjazdem z ośrodka.

Zasady związane z uczestnictwem w zajęciach GVT

1. Trener odpowiada za grupę i jest osobą rozstrzygającą wszelkie sporne kwestie.

2. Nie można odłączyć się od grupy bez wyraźnej zgody trenera prowadzącego daną grupę.

3. Trening rozpoczyna się o wyznaczonej w planie godzinie, a do obowiązków uczestników należy bycie gotowym 5-10min przed jego rozpoczęciem.

4. Każdy uczestnik, w czasie treningu rowerowego, powinien być wyposażony w zapasową dętkę. W przypadku większych awarii, po uczestników wysłany zostanie samochód.

5. Do obowiązków uczestnika należy przygotowanie sprzętu przed rozpoczęciem treningu.

6. Każdy z uczestników powinien przypomnieć sobie podstawowe zasady, związane z uczestnictwem w treningach na rowerach szosowych: